مقالات

به اشتراک گذاری بر روی pinterest
Pinterest
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی email
Email

Ghom Project

تور مجازی پروژه ساختمانی در حال احداث و بهره برداری در ضمن شما میتوانید به عنوان کارفرما و ناظر پروژه در دفتر کار خود با یک موبایل شخصی و یا سیستم کامپیوتر و حتی تبلت بدون مراجعه به محل به راحتی و با زمان کم از تمام مراحل پروژه در طول انجام کار با این تکنولوژی پروژه را بازدید و کنترل نمایید و جلسات هفتگی و ماهانه خود را به این روش با دیتیل کامل و توضیحات مفید در معرض نمایش ناظران و مهندسان قرار دهید.

اطلاعات مربوط به پروژه

02188031229