استفاده از اسکن سه بعدی و فایل پوینت کلود در مرمّت آثار تاریخی

01.22.2020_10.34.13

در مبحث آثارتاریخی همواره داشتن کپی اصلی پروژه دقیقا به همان شکل موجود کمک بسیاری به معماران و مرمت کاران در این راه میتواند داشته باشد.اسکن سه بعدی آثار باستانی علاوه بر حفظ بنا در حافظه ی کامپیوتر برای نسل های آینده به نگهداری و محافظت و مرمت این آثار کمک بسیار زیادی میکند.

معماران میتوانند فایل سه بعدی آثار باستانی را با اندازه های واقعی در سیستم خود داشته باشند و نقشه ی پلان و نمای این آثار را به راحتی از روی این اسکن برداشت کنند.

در امور فرهنگی حفظ آثار باستانی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . تکنولوژی اسکن سه بعدی در این راه به کمک معماران و مرمت کاران آمده است .

به اشتراک گذاری بر روی facebook
Facebook
به اشتراک گذاری بر روی google
Google+
به اشتراک گذاری بر روی twitter
Twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
LinkedIn
به اشتراک گذاری بر روی pinterest
Pinterest
02188031229